Ticari işletme başvurularınız için aşağıdaki belgelerden en az birinin olması gerekmektedir…

1- Ticaret sicil gazetesi ( Firma adınız ibaresi ticari ünvanınızda yer almalıdır)
2- Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi ( Firma adınız ibaresi ticari ünvanınızda yer almalıdır)
3- Ticaret odasından alınmış Oda Sicil Kayıt Sureti ( Firma adınız ibaresi ticari ünvanınızda yer almalıdır)
4- Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” (Marka tescili sadece Firma adınız için olmalıdır)
5- Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış Kayıt Belgesi ( Firma adınız ibaresi ticari ünvanınızda yer almalıdır)
6- Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi” nin ulaştırılması zorunludur.